بازی بووم

بازی بووم

تاریخ:
۲۶ آگوست ۲۰۱۹
پلتفرم:
۱۰
امتیاز کاربران
۹۰
بازی گراف

ترفند ها

۱۰
امتیاز کاربران
۹۰
بازی گراف
این بازی شباهت زیادی به یک مناقصه دارد به این صورت که آخرین نفری که بتواند در زمان معین شده روی جعبه کلیک کند برنده ی آن جعبه میباشد و با هر بار کلیلک روی جعبه از طرف هر کدام از کاربرها مبلغ جعبه 2 برابر شده است.
تاریخ:
۲۶ آگوست ۲۰۱۹
پلتفرم:
سایت پیشنهادی:
lightbox