۹
امتیاز کاربران
۹۰
بازی گراف
ازی بلک‌جک در ایران به نام بازی بیست و یک معروف است.بلک‌جک توسط ۸ دست ورق ۵۲ تایی‌ مخصوص بلک‌جک، که توسط بازیگردان یا دیلر (Dealer) بُر زده شده است، بازی میشود.
تاریخ:
۲۶ آگوست ۲۰۱۹
پلتفرم:
سایت پیشنهادی:
lightbox